BUSINESS

Doručenie delegačných listín - Voľby do NR SR

Delegačné listiny do okrskových volebných komisií od politických strán alebo koalícií, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná je potrebné doručiť do 08.01.2020 do 24.00 hod.

Po 16.30 hod. ich môžete doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie pani Monike Sliackej na adresu:

Terany 166

T.č. 0905 672 628