Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať v deň konania volieb miestnu volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
O voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete nahlásiť najneskôr v deň konania volieb do 15,00 hodiny na t.č.  0918 374 963    

Projekty mesta Dudince