Informácia o opatreniach ochrany pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy

  • 10.7.2023
  • 639x
  •   


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 07. 2023  2023 Zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy – žiadosť o súčinnosť pri preventívno – výchovnom pôsobení 149 kB [pdf]
10. 07. 2023  Plagát -úroda 563 kB [pdf]
10. 07. 2023  Písomná informácia pre zverejnenie 106 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince