Informačný leták pre seniorov

Pre mnohých seniorov je problém zorientovať sa v množstve neustále sa meniacich informácií a usmernení súvisiacich s mimoriadnou situáciou.

Preto Banskobystrický samosprávny kraj pripravil informačný letáčik  s dôležitými telefonickými kontaktmi, na ktoré sa môžu seniori v prípade potreby obrátiť. Takisto obsahuje stručné zásady prevencie pred koronavírusom. 

Projekty mesta Dudince