BUSINESS

INFORMATÍVNY ČASOVÝ ROZPIS ULÍC NA CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

ulica -  Okružná:                                                                                 8,00 - 10,00

ulice -  Ľ. Štúra, Poľná, ostatní:                                                      10,00 - 12,00 

ulice -  J. Jesénia, J. Kráľa:                                                                13,00 - 15,00

ulice -  A. Sládkoviča, Merovská, Pod horou, Agátová:              15,00 - 17,00

ulice -  B. Tablica, Malý rad, K. Braxatorisa, Viničná:                   18,00 - 20,00

ulice -  Nový rad,  A. Kmeťa:                                                             20,00 - 22,00 


Časový rozpis je len odporúčanie, aby sa predišlo čakaniu a státiu v dlhých radoch. Dávame Vám do pozornosti, že na www.dudince-mesto.sk / Dudince live a v káblovej televízii bude zabezpečený kamerový on -line prenos pred odberným miestom, kde si môžete sledovať kedy je odberné miesto prázdne.