BUSINESS

IOMO - Integrované obslužné miesto občana dostupné aj na Mestskom úrade v Dudinciach

IOMO - Integrované obslužné miesto občana dostupné aj na Mestskom úrade v Dudinciach


Od 1.2.2022 Vám budeme poskytovať prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste, ktoré sa nachádza na prízemí MsÚ – matrika. 


Na jednom mieste vybavíte:

- Výpis z registra trestov

- Odpis z registra trestov

- Výpis z Listu vlastníctva

- Výpis z Obchodného registra