Jarná DERATIZÁCIA 2024

  • 15.3.2024
  • 237x
  •   

Oznamujem Vám,  že v našom meste v dňoch 15.03.2024 až 30.04.2024  začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou UOS – Uni Outsource Services s.r.o.  vykonávať preventívnu deratizáciu kanalizačnej sústavy v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. 

Použitý prípravok na likvidáciu živočíšnych škodcov:   HUBEX L – parafínové bloky 130g/40g  , RATIMOR-PARAFÍNOVÉ 20g/100g

Deratizačné práce budú prebiehať  v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. 


Projekty mesta Dudince