Kritérium Dudince - Medzinárodné cyklistické preteky - 27.04.2019

Dňa 27.04.2019, t.j. sobota, bude v čase od 12,00 hod. do 19,00 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov, Cena Krupiny – Kritérium Dudince.

Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú stanicu smerom k mestskému úradu, k predajni COOP Jednota SD až po most pri vstupe do mesta.

Cestná doprava bude vedená  po súbežných miestnych komunikáciách usmernená dočasným dopravným značením a usporiadateľmi.

Z uvedeného dôvodu budú mať autobusové spojenia premávajúce v uvedenom čase zastávku pri Hoteli Prameň.

Projekty mesta Dudince