BUSINESS

Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium 2017

XI. ročník Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia "Hontianske inšpirácie 2017"

Po roku v našom meste opäť privítame maliarov a sochárov zo zahraničia a aj Slovenska. 


Svojou účasťou nás poctí aj naša spoluobčianka, domáca maliarka, pani Danka Krnáčová.Program podujatia:

24.09.2017 – príchod účastníkov 
                      do 17:00 hod. do penziónu Bakchus v Hokovciach, ubytovanie, organizačné pokyny, večera.
25.09.2017 – prijatie účastníkov MMaSS u primátora Mesta Dudince o 09:00 hod., maľovanie v plenéri.
26.09.2017 – maľovanie v plenéri , varenie slivkového lekváru v priestoroch penziónu Bakchus.
27.09.2017 – maľovanie v plenéri, posedenie vo vinohradníckej pivnici (Hrušov).
28. – 29.09.2017 – maľovanie v plenéri
30.09.2017 – 10:00 hod. inštalácia výstavy, výber obrazov, 13:30 hod. otvorenie predajnej výstavy, rozlúčková večera
01.10.2017 – odchody umelcov do 10:00 hod

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy XI. ročníka Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia 
v Park hoteli Hokovce
v sobotu 30.09.2017 o 13.30 hod.

Priložené fotografie