BUSINESS Kriterium-Dudince_2020_TV

Medzinárodné cyklistické preteky - Kritérium Dudince, 29.08.2020

Kriterium-Dudince_2020_TV

Dňa 29.08.2020, t. j. sobota bude v čase od 12,00 hod. do 18,00 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov.

Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú stanicu smerom k mestskému úradu, smerom k predajni COOP Jednota SD až po most pri vstupe do mesta.

Cestná doprava bude vedená po súbežných miestnych komunikáciách usmernená dočasným dopravným značením a riadená usporiadateľmi. 

Z uvedeného dôvodu budú mať autobusové spojenia premávajúce v uvedenom dni a čase zastávku pri Hoteli Prameň. 

V čase uzávierky cesty žiadame uvoľniť parkovacie miesta na celej ulici Okružná - pred budovou mestského úradu, nájomnými bytmi, k predajni COOP Jednota SD, pri predajni COOP Jednota smerom k mostu pri vstupe do mesta a na začiatku kúpeľnej promenády.
  
Zároveň dôrazne žiadame majiteľov domácich zvierat,  aby v danom čase zamedzili ich voľnému pohybu na trati a v jej okolí, čím sa predíde nehode a úrazu.