BUSINESS

Mesto Dudince je držiteľom Pečate rozvoja obcí a miest za rok 2017


       

Za rok 2017 bolo Mesto Dudince vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja