MESTSKÝ PLES 2018

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince v spolupráci s Mestom Dudince a Hotelom Minerál Vás srdečne pozývajú na MESTSKÝ PLES 2018. 
Predpredaj vstupeniek je v Turisticko - informačnej kancelárii Dudince a na Mestskom úrade-matrika, prízemie.

Projekty mesta Dudince