BUSINESS

Mikuláš v Dudinciach

4.12.2015 sme po roku znova privítali v našom meste Mikuláša so svojimi pomocníkmi.

Detičky zo Spojenej školy a Materskej školy sa mu predstavili s pripravenými básničkami a pesničkami. Za odmenu dostali od Mikuláša balíčky plné sladkostí.

Priložené fotografie