BUSINESS

MsÚ Dudince-obmedzený režim

Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie a na základe prijatých opatrení sa na MsÚ Dudince úraduje v obmedzenom režime.

Na mestský úrad je povolený vstup len osobám v režime OTP. Pred vstupom do budovy sú tieto osoby povinné  preukázať sa príslušným dokladom.