NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dudince č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dudince č. 8/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na v

  • 24.1.2024
  • 305x
  •   


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
24. 01. 2024  Návrh VZN č. 1 2024 78 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince