BUSINESS

Neodkladné nahlasovanie utečencov z Ukrajiny

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou ohľadne hromadného príchodu cudzincov počas ozbrojeného konfliktu na Ukrajine,  žiadame  všetkých ubytovateľov, ktorí poskytujú ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny, aby na MsÚ nahlasovali nasledovné údaje:

- Meno ubytovateľa, kontaktný údaj, adresa 

- Meno, priezvisko, identifikátor ubytovanej osoby z Ukrajiny   /rodné číslo, dátum narodenia/

- Počet dospelých osôb a počet detí 

- Odkedy – dokedy sa poskytuje ubytovanie 

- Kópia dokladu – Štatút dočasného útočiska, resp. kópia podanej žiadosti o štatút dočasného útočiska


Uvedené informácie žiadame doručiť osobne p. Sládekovej alebo p. Sliackej  alebo emailom na: maria.sladekova@dudince-mesto.sk, podatelna@dudince-mesto.sk 

Taktiež žiadame o pravidelné aktualizovanie údajov - nahlasovanie zmeny počtu utečencov s dátumom ubytovania. 

Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že aj toto neľahké obdobie spoločnými silami zvládneme.