Zoznam neplatných VZN

Zoznam neplatných VZN . Chcem si prezrieť všetky platné VZN.

Rok 2022
5 / 2022 VZN č. 5/2022 o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [190 kB - pdf]
7 / 2022 VZN č. 7/2022 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie neplatné VZN   [172 kB - pdf]
Rok 2021
3 / 2021 VZN č. 3/2021 o dani za ubytovanie neplatné VZN   [109 kB - pdf]
Rok 2020
1 / 2020 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [365 kB - pdf]
Rok 2019
2 / 2019 VZN č. 1/2019 Registratúrny poriadok neplatné VZN   [722 kB - pdf]
5 / 2019 VZN Daň za ubytovanie neplatné VZN   [283 kB - pdf]
Rok 2017
1 / 2017 VZN o podmienkach prideľovania, správy nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov a určenie výšky nájomného neplatné VZN   [2 381 kB - pdf]
3 / 2017 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad neplatné VZN   [333 kB - pdf]
Rok 2015
11 / 2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov neplatné VZN   [834 kB - pdf]
8 / 2015 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [1 167 kB - pdf]
9 / 2015 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [981 kB - pdf]
Rok 2012
4 / 2012 VZN o dani z nehnuteľností neplatné VZN   [1 117 kB - pdf]
4 / 2012 VZN o dani z nehnuteľností neplatné VZN   [1 117 kB - pdf]
5 / 2012 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [1 447 kB - pdf]
Rok 2011
3 / 2011 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [1 554 kB - pdf]
Rok 2010
1 / 2010 VZN o dani za ubytovanie neplatné VZN   [337 kB - pdf]
Rok 2007
2 / 2007 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [31 kB - pdf]
3 / 2007 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [31 kB - pdf]

Projekty mesta Dudince