NOVOROČNÉ PRIANIE

Veľa krásnych chvíľ v novom roku, 
nech Vás zdravie, šťastie neobchádza,
nech Vás láska každý deň sprevádza, 
a mnoho osobných a pracovných úspechov 

Vám prajú zamestnanci 
a vedenie Mesta Dudince 


Projekty mesta Dudince