BUSINESS

OZNAM Matričného úradu a ohlasovne pobytu

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu budú od 13.06.2022 do 11.07.2022  ZATVORENÉ.

Pracovisko matričného úradu a ohlasovne pobytu Vám bude k dispozícii najbližšie v pondelok 12.07.2022.

Overovanie podpisov a listín zastupuje:

-    Monika Sliacka – č. dverí 5 

  JUDr. Eva Holíková – č. dverí 11


    Za pochopenie ďakujeme