BUSINESS

Oznam Ministerstva zdravotníctva SR

Na základe zistení MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, fyzické a právnické osoby vykonávali geologické práce /vrty, studne/ bez vedomia a súhlasného stanoviska inšpektorátu. 
Vzhľadom k tomu, že v našom meste sa nachádzajú vymedzené ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,  žiadame o včasné oznámenie všetkých plánovaných geologických prác.
Oznámenie je potrebné doručiť na Mestský úrad v Dudinciach.