BUSINESS

OZNAM MsÚ o zastupovaní od 22.06. do 26.06.2020

OZNAM


V termíne od 22.06. do 26.06.2020 sa na matrike na MsÚ v Dudinciach nebude úradovať.

V termíne od 22.06. do 26.06.2020 dane a poplatky môžete uhradiť v kancelárii č. 11.

V uvedenom termíne overovanie podpisov a listín vybavíte na sekretariáte primátora mesta.