OZNAM - MUDr. Martin Olej

Oznam o zastupovaní počas  dovolenky - MUDr. Martin OLEJ
Neodkladnú zdravotnú starostlivosť  Vám poskytne: 

26.8. - 30.8.2019:    MUDr. Fraňová Milota 
045/551 2356, Ul. 29. augusta 610/5,  Krupina 

2.9. - 6.9.2019:    MUDr. Capuliakova Marta 
045/5521 965, Kuzmányho 26,  Krupina

Pohotovosť vo Zvolene od 13,00 
Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

Informácie, poradenstvo a potvrdenia Vám poskytne sestra 
v ambulancii v Krupine /denne 7,00 -15,00/. 
Tel:045/5591279    Mobil:0903 501 234

Projekty mesta Dudince