OZNAM - POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD NA ROK 2022

  • 10.1.2022
  • 2451x
  •   

O zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022 môžu obyvatelia požiadať a predložiť potrebné doklady podľa platného VZN č. 1/2020. 

Tlačivo na zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad je dostupné na webovej stránke mesta dudince-mesto.sk 

Všetky potrebné doklady týkajúce sa zmeny dane z nehnuteľnosti a doklady k zníženiu, resp. odpusteniu poplatku za komunálny odpad 
môže daňovník poslať e-mailom na: eva.holikova@dudince-mesto.sk   

Rozhodnutia o vyrubení daní a poplatkov už nie je možné vystavovať na počkanie, a preto žiadame daňovníkov, aby nechodili na mestský úrad za účelom vyplatenia daní. O možnosti osobného odberu a úhrady už vystavených rozhodnutí Vás budeme informovať.

Projekty mesta Dudince