BUSINESS

Oznam pre užívateľov garáží na ulici Ľ. Štúra

Oznamujeme užívateľom garáží na ulici Ľ.Štúra, že v dňoch 09.08.2021 – 17.08.2021 sa bude realizovať drenáž spevnených plôch pred garážami.

Z tohto dôvodu bude znemožnený výjazd a vjazd z garáží.

Bližšie informácie na tel.čísle 0908 186 846, alebo osobne na MsP Dudince.