BUSINESS

OZNAM spoločnosti Vares s.r.o.

Spoločnosť Vares s.r.o. Banská Bystrica ako prevádzkovateľ mestského informačného kanála informuje, že od 24.04.2018 bude ukončené analógové vysielanie informačného kanála a bude zabezpečené v digitálnej programovej štruktúre.