Oznam vlastníkom psov

Podľa § 19 ods. 9 zákona o veterinárnej starostlivosti vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom, ktoré vykonáva veterinárny lekár. Identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa následne uvedie v centrálnom registri spoločenských zvierat. 


Projekty mesta Dudince