Oznam Železníc Slovenskej republiky

V dňoch od 04. júna 2020 v čase od 8:00 hod nepretržite do 08. júna 2020 do 15:40 hod konajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku  Krupina- Šahy.

Z uvedeného dôvodu budú vlaky v čase konania výluky nahradené náhradnou autobusovou dopravou /NAD/ v úseku Krupina- Šahy.


Zastávky náhradnej autobusovej dopravy /NAD/ budú zriadené nasledovne:


-- Železničná stanica Krupina – pred budovou železničnej stanice

- Železničná zastávka Bzovík – na autobusovej zastávke ,,Krupina, rázc. Bzovík´´.

- Železničná stanica Hontianske Nemce – pred budovou železničnej stanice

- Železničná zastávka Domaníky – na autobusovej zastávke ,,Domaníky OcÚ´´,

- Železničná stanica Hontianske Tesáre – na autobusovej zastávke ,,Hontianske Tesáre, rázc. žel.st.´,´

- Železničná zastávka Dvorníky – na autobus. zastávke ,,Hon. Tesáre, Dvorníky, rázc.´´,

- Železničná zastávka Terany – na autobus. zastávke ,,Terany, Jednota´´,

- Železničná zastávka Dudince – na autobus. zastávke ,,Dudince, žel.st.´´,

- Železničná zastávka Tupá – na autobus. zastávke ,,Tupá, Jednota´´,

- Železničná zastávka Hrkovce – na autobus. zastávke ,,Hrkovce, Obec´´,

- Železničná stanica Šahy – na autobusovej zastávke ,,Šahy, žel.st.´´,


Projekty mesta Dudince