Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta SR - 2.kolo

Mesto DUDINCE

 

 

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb

prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Deň a čas konania druhého kola volieb:

30. 03. 2019 7:00 h - 22.00 h

 

Miesto konania volieb druhého kola volieb:

Mestský úrad Dudince, sobášna miestnosť /prízemie/

Volebný okrsok č. 001

 

Adresa: Okružná 212/3 

Projekty mesta Dudince