BUSINESS elektrika_odstavka_8cf929_md

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 9.8.2021

elektrika_odstavka_8cf929_md

Dňa 9.8.2021 v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny sa týka mestských nájomných bytov na ulici Okružná č. 362 až č. 367.