BUSINESS

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027 - oznámenie o strategickom dokumente

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín mestského úradu v kancelárii č. 6 - Referent výstavby, územného plánovania a životného prostredia do 20.08.2020. 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
31. 07. 2020  Oznámenie o strategickom dokumente PRVVaVK BBK 2021-2027 1 620 kB [pdf]
31. 07. 2020  Sprievodný list 39 kB [pdf]