BUSINESS

Plošné testovanie - 14.02.2021

Plošné  testovanie obyvateľov mesta Dudince  v obci TERANY 

Miesto testovania:  Kultúrny dom Terany č.116 

Dátum testovania:    nedeľa 14.02.2021 

Čas testovania:            08:00 hod. -  11:45 hod.   ulice:   B. Tablica, Malý rad, K. Braxatorisa, Viničná, Nový rad, Okružná, ostatní 

                                       12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka 

                                       13:00 hod. – 17:45 hod.   ulice: A. Sládkoviča, Merovská,  Pod horou, Agátová, Ľ. Štúra, Poľná,  J. Jesenia, J. Kráľa, A. Kmeťa

TESTOVANIE JE PRE OBYVATEĽOV TERIAN, DUDINIEC AJ INÝCH MIEST.