BUSINESS 4673

Plošné testovanie 17.4.2021

4673

Dátum testovania: sobota 17.04.2021
Čas testovania: 08:00 hod. – 16:00 hod.
Miesto testovania:
KULTÚRNY DOM TERANY
Informatívny čas testovania:
08:00 hod. - 12:00 hod.: ulice: A. Sládkoviča, Merovská, Pod horou, Agátová, Ľ. Štúra, Poľná, ostatní
12:00 hod. – 16:00 hod.: ulice: B. Tablica, Malý rad,
K. Braxatorisa, Viničná, Nový rad, Okružná, J. Jesenia, J. Kráľa, A. Kmeťa