BUSINESS unnamed

PLOŠNÉ TESTOVANIE - 20.03.2021

unnamed

Dátum testovania:  sobota 20.03.2021           08,30 hod. – 18,00 hod.  

Miesto testovania:  TERANY - Obecný úrad  

Informatívny časový rozpis testovania:          

08:30 hod. -  11:45 hod.: ulice: A. Sládkoviča, Merovská,  Pod horou, Agátová, Ľ. Štúra, Poľná, ostatní

11,45 je posledný odber pred obedňajšou prestávkou

12,00 hod. – 13:00 hod. obedňajšia prestávka 

13:00 hod. – 18:00 hod.: ulice: B. Tablica, Malý rad, K. Braxatorisa, Viničná, Nový rad, Okružná, J. Jesenia, J. Kráľa, A. Kmeťa