BUSINESS 4673

Plošné testovanie 24.4.2021

4673

Dátum testovania:  sobota 24.04.2021            9,00 hod. – 16,30 hod.  

Miesto testovania:  Telocvičňa Spojenej školy 

Informatívny časový rozpis testovania:          

09:00 hod. -  11:45 hod.: ulice: A. Sládkoviča, Merovská,  Pod horou, Agátová, Ľ. Štúra, Poľná, ostatní

11,45 je posledný odber pred obedňajšou prestávkou

12,00 hod. – 13:00 hod. obedňajšia prestávka 

13:00 hod. – 16:30 hod.: ulice: B. Tablica, Malý rad, K. Braxatorisa, Viničná, Nový rad, Okružná, J. Jesenia, J. Kráľa, A. Kmeťa