BUSINESS

POĎAKOVANIE - PLOŠNÉ TESTOVANIE

Dovoľte nám, aby sme sa touto cestou srdečne poďakovali tým, bez ktorých by nebolo možné plošné testovania zvládnuť.

Poďakovanie patrí všetkým zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, dobrovoľníkom, našim hasičom z DHZM a prideleným príslušníkom Ozbrojených síl SR.

Všetci prejavili ochotu pomôcť bez ohľadu na riziká, ktoré boli s testovaním spojené, za ich nasadenie a kvalitne odvedenú prácu.

V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať všetkým Vám milí spoluobčania, za Vašu trpezlivosť a zodpovednosť, s akou ste pristúpili k testovaniu.

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí zdolať každý problém, no najmä aktuálnu pandémiu a už čoskoro sa naše životy vrátia do starých koľají.

Chráňme si aj naďalej svoje zdravie, buďme zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu.

Ďakujeme a prajem Vám pevné zdravie.