Poskytnutie priestoru pre seniorov na voľnočasové aktivity

  • 18.5.2023
  • 301x
  •   

OZNAM

Na základe požiadavky členov občianskej iniciatívy, ktorá zastupuje seniorov v našom meste, mesto Dudince dočasne poskytne ďalší priestor – malú zasadaciu miestnosť na prízemí MsÚ pre seniorov na voľnočasové aktivity.

Miestnosť bude k dispozícii od 01.06.2023 každú stredu v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. 


Projekty mesta Dudince