BUSINESS IMG_20201207_093716

Pozdrav od Mikuláša

IMG_20201207_093716

Sladké mikulášske balíčky dorazili k deťom aj tento rok. Prvákom ich odovzdal pán primátor PaedDr. Dušan Strieborný. Deti pozdravujú mestského Mikuláša a ďakujú...

Priložené fotografie