Pozvánka na stavanie mája

Jednota dôchodcov v Dudinciach v spolupráci s Mestom Dudince a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú dňa 27.04.2018 o 15.30 hod. na podujatie "STAVANIE MÁJA", ktoré sa uskutoční na začiatku pešej zóny kúpeľného parku. 
Stavanie mája má symbolický význam boja zimy s jarou, smrti so životom, je symbolom prebúdzajúcej sa prírody. 
Na Slovensku sa "máje" tradične stavajú pred domami dievčat, ktoré sú súce na vydaj. Túto krásnu tradíciu si pripomenieme v našom meste práve v piatok, kedy mladý stromček za spevu piesní a tancov členov folklórneho krúžku LIPKA zo Spojenej školy Dudince vyzdobíme pestrými stužkami. 
Srdečne Vás pozývame.

Projekty mesta Dudince