Prevádzkový čas zberného dvora

Pondelok     10,00 –  16,00
Utorok          10,00 –  17,30 
Streda           10,00 –   16,00
Štvrtok          10,00 –   17,30
Piatok            10,00 –   16,00
Sobota             8,00   – 12,00

Projekty mesta Dudince