BUSINESS

Preventívna deratizácia kanalizačnej sústavy

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 25.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou UOS – Uni Outsource Services s.r.o.  vykonávať preventívnu deratizáciu kanalizačnej sústavy v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. v nasledujúcich obciach : Zvolen, Kováčová, Sliač, Detva, Hriňová, Krupina, Dudince, Slatina, Žiar nad Hronom, Lutila, Kremnica, Horná Ves, Vyhne, Nová Baňa, Žarnovica, Revištské Podzámčie, Hodruša Hámre, Banská Štiavnica, Banská Belá.

Použitý prípravok na likvidáciu živočíšnych škodcov:   HUBEX L – parafínové bloky 130g/40g  , RATIMOR-PARAFÍNOVÉ 20g/100g

Deratizačné práce budú prebiehať  v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.