Prijatie jubilantov v roku 2017

Dňa 8.novembra 2017 sa v Kultúrnom dome 

v Merovciach uskutočnilo 

slávnostné prijatie jubilantov, 

ktorí sa v roku 2017 dožívajú 

svojho okrúhleho životného jubilea.  


Projekty mesta Dudince