Rozhodnutia - dane a poplatky

Vážení občania,
 
osobné prevzatie vystavených rozhodnutí 
vyrubených daní a poplatkov 
a ich úhrada bude možná
 od 23.04.2018.

Projekty mesta Dudince