Rozhodnutia vyrubených daní a poplatkov za rok 2024

  • 02.5.2024
  • 351x
  •   

Osobné prevzatie vystavených rozhodnutí vyrubených daní a poplatkov a ich úhrada  je možná od 6.5.2024 a to každý pondelok, utorok, stredu a piatok v čase úradných hodín.

Projekty mesta Dudince