Slávnostné otvorenie projektu cezhraničnej spolupráce medzi obcou Bánk a mestom Dudince

  • 29.5.2018
  • 715x
  •   

Slávnostné otvorenie

projektu cezhraničnej spolupráce medzi mestom Dudince

a obcou Bánk – SKHU/1601/1.1./2012/VIRTOUR dňa 23.05.2018 o 10:00 hod. v obci Bánk.

                                               (príhovor p. primátora PaedDr. Dušana Strieborného)

 

Vážený pán starosta, milí hostia, vážení prítomní.

 

Som veľmi rád, že sa môžem osobne zúčastniť slávnostného otvorenia projektu cezhraničnej spolupráce medzi obcou Bánk a naším kúpeľným mestom Dudince.

 

Dovoľte mi, aby som Vám na úvod predstavil naše kúpeľné mestečko.

 

•          Prvýkrát sa spomína v roku 1284 pod názvom “Dyud”,

•          jeho súčasná podoba dostala základ v 60-tych rokoch minulého storočia spojením

             obcí Dudince a Merovce, najväčší rozmach dosiahli v 80.-90. rokoch,

•          štatút kúpeľného mesta nám bol udelený 11.5.1983.

 

Naše kúpeľné mestečko má niekoľko špecifických prívlastkov :

 

•          je to najmenšie mesto SR, v súčasnosti  s počtom obyvateľov 1392,

•          okamžitý denný počet ubytovacích kapacít 1600 lôžok, v sezóne prevýši počet

             návštevníkov  počet obyvateľov,

•          je to miesto s najvyšším počtom slnečných a najnižším počtom veterných dní v roku na Slovensku,

•          sme najmladšie a zároveň najstaršie kúpele :

- najmladšie z pohľadu budovania kúpeľných hotelov a zdravotníckych zariadení a to od 60  rokov minulého storočia,

- najstaršie z pohľadu využívania liečivých účinkov nášho minerálneho prameňa pred 2. tisícročiami. Dudince sú:

•          tiché a ekologicky čisté mestečko s množstvom zelene,

•          pramení tu celosvetovo unikátna minerálna liečivá voda  s výnimočným zložením /

             ojedinelým výskytom plynov  CO2 a H2S /  - nachádzajúca sa v Európe len vo Vichy ,

•          v Dudinciach sa liečia choroby pohybového  ústrojenstva, kardiovaskulárne ochorenia, neurologické choroby,

•          všetky spomínané faktory robia z Dudiniec obľúbenú destináciu, ktorej popularita a

význam prekročila hranice  Slovenska, v súčasnosti Dudince navštevujú okrem domácich hostí aj klienti z Česka, Nemecka, Rakúska, Ruska,

  • skutočnosť , že popularita Dudiniec od r. 2010 výrazne stúpa svedčí zvyšujúci sa počet

prenocovaní, napr. za minulú sezónu nad 340 000

 

 

Dudince sú obľúbeným miestom vďaka výnimočným liečivým účinkom  dudinskej minerálnej vody a preto je našou prioritou podporovať rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva.

 

·                                Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nájsť partnera na maďarskej strane pre realizáciu tohto projektu,  je to vôbec prvý projekt cezhraničnej spolupráce pre naše mesto,

·                                projekt v Dudinciach prepojí obytnú zónu s vnútorným kúpeľným územím a bude slúžiť  obyvateľom  aj návštevníkom mesta,

·                                stavebnými úpravami sa dokončí kúpeľná promenáda, vybudujú sa chodníky, závlahový systém  a malé pódium na usporiadanie kultúrnych  a spoločenských podujatí,

·                                novou výsadbou zelene a osadením výtvarných prvkov sa zvýši atraktívnosť a estetickosť  kúpeľného prostredia,

·                                inštaláciou informačných technológií  sa zvýrazní marketingová podpora pohraničných regiónov Nográd – Hont,

·                                virtuálnym prepojením, vytvorením spoločného cezhraničného produktu, organizovaním výletov pre klientov prostredníctvom OOCR  dôjde k podpore oboch destinácií .

 

Vážení prítomní.

Pevne verím, že aj realizácia nášho spoločného projektu prispeje k rozvoju cestovného ruchu nielen  v našich obciach, ale aj v cezhraničnom regióne Nográd -  Hont.

Verím, že toto je len začiatok úspešnej spolupráce a družby medzi našimi samosprávami a že počas úspešnej realizácie projektu sa spolupráca medzi Bánkom a Dudincami rozvinie  v rôznych oblastiach športového a kultúrno -  spoločenského života.

 

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave projektu najmä  starostovi obce Bánk  Andrásovi Ivanicsovi,  riadiacemu orgánu v Maďarsku, spoločnostiam, ktoré zabezpečovali externý manažment i všetkým pracovníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnosti projektu cezhraničnej spolupráce.

 

                                                          

 

                                                                                               Ďakujem za pozornosť.

 Projekty mesta Dudince