Spracovanie zmien v osobných údajoch

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady

  • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
  • Právoplatné súdne rozhodnutie
  • Zmena alebo oprava rodného čísla

Vybavuje: Matrika

Kontakt:

Doba vybavenia: 1 mesiac

Poplatok:

  • návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ

Projekty mesta Dudince