Šťastný nový rok 2020

V novom roku 2020 Vám chcem priať...

samé dobré rozhodnutia, ktoré prinesú radosť Vám, Vašim rodinám a priateľom.
Nech každý Váš krok urobený v novom roku Vám prinesie šťastie a pohodu. 
Pokoj v duši a lásky veľa 
         Vám z úprimného srdca 
                        želá
                      PaedDr. Dušan Strieborný
                                 primátor mesta

Projekty mesta Dudince