Stredoslovenská distribučná, a.s. - VÝZVA

Stredoslovenská distribučná, a.s. 
vyzýva vlastníkov nehnuteľností, cez ktoré prechádza vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov 
a porastov, ktoré dosiahli nebezpečnú výšku 
a tým ohrozujú spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb 
a majetku. Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 22.09.2019 po odsúhlasení vykonania prác zo strany SSD. 
Potrebné je nahlásiť sa kontaktnej osobe na 
t.č. 0917 732 448 

Projekty mesta Dudince