BUSINESS unnamed (1)

TESTOVANIE - 6.2.2021, SOBOTA

unnamed (1)

Termín testovania: 06.02.2021 sobota

V čase: od 09,00 hod. do 18,00 hod.

Miesto testovania: Telocvičňa  Spojenej školy 

Informatívny časový rozpis testovania

  9,00 – 11,45: ulice: A. Sládkoviča, Merovská,  Pod horou, Agátová, Ľ. Štúra, Poľná,  J. Jesenia, J. Kráľa, A. Kmeťa

11,45 je posledný odber pred obedňajšou prestávkou

12,00 - 13,00 obedňajšia prestávka

13,00 – 16,00: ulice: B. Tablica, Malý rad, K. Braxatorisa, Viničná, Nový rad, Okružná, ostatní 

16,00 – 18,00: obyvatelia obce Hontianske Moravce