BUSINESS

Testovanie - Odberné miesto MOM Štúrova, s.r.o. Zvolen, prevádzka kino Kultúra Krupina

Oznamujem Vám , že od  18.05.2022 odberné miesto  MOM Štúrova, s.r.o. Zvolen, prevádzka kino Kultúra Krupina bude v prevádzke  nasledovne:   

Pondelok  v čase od  08:00 hod. do   16:30 hod.

Streda       v čase od  08:00 hod. do  16:30 hod.

Piatok       v čase od  08:00 hod. do  16:30 hod.