Ukončenie procesu migrácie

Vážení občania, 
oznamujeme Vám, že migrácia údajov do prostredia Dátového centra miest a obcí je ukončená. 
Vzhľadom k tomu, že začíname pracovať v novom systéme, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pri vybavovaní svojich záležitostí na matričnom úrade, dane a poplatky a pri platbách do pokladne boli trpezliví a zhovievaví k pracovníčkam. 
Za pochopenie ďakujeme!

Projekty mesta Dudince